Lymph nedir?

Lymph; lenf, lenfa, akkan anlamlarına gelmektedirlymph